Loading...

ÖĞRENİM HAYATI
Prof. Dr. Bolat, Uludağ Üniversitesi’nde lisansını, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.


AKADEMİK YAŞAM
Akademik yaşamına Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Bolat, Yönetim ve Strateji anabilim dalında 2013 yılında doçent, 2018 yılında profesör oldu. Halen Balıkesir Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Bolat, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.


PROFESYONEL DENEYİM
Prof. Dr. Bolat, akademik yaşamının yanı sıra, otel işletmelerinde üst ve orta kademe yönetim görevlerinde bulunmuş; imalat, ticaret, sağlık, finans ve turizm sektörlerindeki birçok işletmede 20 yılın üzerinde danışmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.


AKADEMİK-PROFESYONEL ÜYELİKLER
Prof. Dr. Bolat çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide hakem ve yayın kurulu üyesi, bilimsel kongrelerde ise bilim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.


YAYINLAR
Prof. Dr. Bolat’ın, Örgüt Psikolojisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Strateji alanlarında yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Yayımlanmış kitap ve kitap bölümleri arasında “Yönetim ve Organizasyon”, “İşletme Hizmet Verme Yatkınlığı ve Tükenmişlik İlişkisi: Çalışan Hizmet Verme Yatkınlığı ve Duygusal Emeğin Etkisi”, “Öz Yeterlilik ve Lider Üye Etkileşimi İlişkisi: Göze Girme Davranışları ve Güç Mesafesinin Etkisi”, Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik” ve “Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri” sayılabilir.


AKADEMİK UZMANLIK ALANLARI
Örgüt Psikolojisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Strateji, Kurumsal İletişim, İş ve İşletme Etiği


VE ŞİMDİ…
Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğundan hareketle bilgiyi ve paylaşmayı bir misyon olarak benimseyen ve her şeyin sevgiyle güzelleştiğine inanan Prof. Dr. Bolat, Persty Yönetim ve Danışmanlık Şirketi’ne kurumsal iletişim direktörü, danışman ve eğitmen olarak katkı sağlamaktadır.

Top