Loading...

Dr. Akın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2012 yılından bu yana Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD öğretim üyesi olup, doktora sonrası çalışmaları kapsamında Institute of Advanced Legal Studies ve University of Oxford Faculty of Law da sermaye piyasası hukuku alanında çalışma yapmak üzere konuk araştırmacı sıfatı ile bulunmuştur.

Finans ve ticaret hukuku temel uzmanlık ve çalışma alanlarıdır. https://www.linkedin.com/in/nesrin-akın-68b03432/

Dr.Öğr.Üyesi Nesrin AKIN 

Top