Loading...

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi bölümünü
ve Anadolu Üniversitesi’nde İşletme lisansını tamamladı. İstanbul Okan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim
Dalı’nda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı üniversitede “Girişimci Kişilik
Özelliklerinin Girişimcilik Niyetine Etkisinde Stratejik Güven ve Ortak Değerlerin
Moderatör Rolü Üzerine Bir Araştırma” konulu doktorasını bitirdi.
Halen İstanbul Okan Üniversitesi İnsan Kaynakları bölümünde kadrolu Dr. Öğretim
Üyesi olarak görev yapmaktadır. Farklı üniversitelerin DSÜ’lü hocası ve Danışma
Kurulu Üyesidir. Fütüristler Derneği üyesi olan Toksoy; LÖSEV ve Türkiye Anneler
Derneği’nin gönüllü üyesi olarak aktif görev almaktadır; Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği’nin de Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.
2019 yılında Göktürk Dergisinin düzenlediği “Yılın Enleri” ödül töreninde Yılın
Eğitime Katkı ödülünü almıştır.
2020 yılının Eylül ayında “Bir Girişimci Yaratmak” adlı kitabı Ceres Yayınları’ndan
çıkmıştır.
“Ekotürk Tv” canlı olarak yayınlanan “Hariciye” programını hazırlayıp,
moderatörlüğünü yürütmüştür.
Girişimcilik, işletme, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları dersleri vermektedir.

Top