Loading...

Proje hangi sektörleri kapsıyor?

Proje hangi sektörleri kapsıyor?

Projenin ana fikri sektör kısıtı olmadan işinden uzaklaşmış kadını tekrar oyuna geri döndürmektir. Eğitim planlaması Pertsy’nin uzman kadrosu tarafından hazırlanacak 20 yetkinliğin ölçümleneceği yetkinlik testine uygun olarak planlanmıştır.

•Kişisel Farkındalık

•Empati

•Akılcı Duygusal Davranış

•Motive Olabilme

•Takım Çalışması ve İşbirliği Yapma

• Sosyal İlişki Kurabilme 

•Analitik Düşünme

•Problem Çözme

•Etkili Karar Alma

•Kişisel Denetim

•Yaratıcılık

•Girişimcilik ve Başarma Azmi

•Etkili Sunum •Etkili Zaman Yönetimi

•Proje Yönetimi

•Hitabet

•Etkin Geri Bildirim Verme

•Liderlik

•Eleştirel Düşünme

•Pazarlama

•Linkedin Profili Oluşturma

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top